Địa chỉ của chúng tôi:

  69 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh

  Email của chúng tôi:

  ytmperfume@gmail.com

  Điện thoại:

  0911 388 098

  Thời gian làm việc:

  Thứ 2 đến Chủ nhật từ 8h30 đến 21h30

  Fanpage Facebook của chúng tôi:

  https://www.facebook.com/ytm.perfume

  >